High Quality
is our standard

More

GAMON TRUCKS

The company GAMON TRUCKS Sp. z o.o. was established in 2014. The company's headquarters are based in Rybnik, while the production department was moved to Konstantynów Łódzki in 2018. We manufacture vehicles dedicated for sewage cleaning and transportation of liquid waste. At GAMON TRUCKS, we focus on quality. During the design process and order fulfillment, we adhere to strictly defined standards and guidelines of the Quality Management System. The ISO 9001: 2015 certificate obtained by us confirms our reputation in the production of sewage cleaning cars.

Read more
Gamon Trucks

Latest news

GAMRECYCLING - Odzyskaj wodę!

GAMRECYCLING - Odzyskaj wodę!

O konieczności podjęcia działań w celu ochrony środowiska mówimy już od dłuższego czasu. Hasła takie jak „recycling” czy „zero waste” stały się częścią naszej codzienności. Razem walczymy o wprowadzanie nowych ekologicznych rozwiązań z nadzieją, że jeszcze nie jest za późno aby uratować naszą niebieską planetę. Samochód, poza ruchomą przegrodą, jest wyposażony w wielostopniowy system odzysku wody. Ma on odseparować z wody wyciąganej z kanału wszystkie zanieczyszczenia większe niż 0,2 mm. Odpowiada za to od 3 do 5 stopni czyszczenia. Pobierana z kanału woda przepływa przez kratę zgrubną o 10-milimetrowych oczkach, podciśnieniowy filtr odśrodkowy wychwytujący zanieczyszczenia o średnicy do 0,5 mm oraz baterię 2 hydrocyklonów wychwytującą zanieczyszczenia o wielkości do 0,2 mm. Ich gradację można regulować poprzez zastosowanie dysz. Po przejściu przez baterię hydrocyklonów woda przez osadnik wpływa do komory wody czystej w której znajduje się jeszcze filtr kaskadowy. Po przejściu przez kaskadę oczyszczona w ten sposób woda jest pobierana przez pompę.

Read more