eu

Ogłoszenia

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynkach Wschodniej Europy” nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-0066/19, GAMON TRUCKS Sp.z o.o zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 1/03/2020, którego przedmiotem jest przygotowanie stoiska wystawienniczego.

Termin złożenia oferty: 12.03.2020r. do 20.03.2020r. godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest p. Karolina Dzięcioł, tel.:885 886 813 lub e-mail:biuro@gamon-trucks.com

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.


 Zapytanie Ofertowe PDF - Pobierz